Celostní zdraví

Články
Pozorování vede k uvědomění

Seznam článků

Funkční Principvydáno: 15. 02. 2022

Objevíte, že co je pro ostatní nemožné, je pro vás možné. Je pro vás naprosté, jasné, zřejmé. Zde znáte, že v životě je možné mnohem víc, než vidíte okolo sebe. Zůstanete v úžasu, že to tak je. Neustále vás to bude překvapovat. A když už se vám to po čase bude zdát běžné, objevíte něco mnohem víc.

Trápení, jež lidi trápili po staletí, zmizí. Jedno za druhým. A pak...vše najednou. A pak...uvidíte sami. Vaše podstata? Samozřejmě. Je zde. Uvidíte.

Tento svět je fascinující. Více než se zdá. Je v něm vše. Jen nevíte co je to to VŠE. Dozvíte se to. A pak...ještě víc.

Daniel Čépe

Funkčnost a nefunkčnostvydáno: 23. 08. 2021

Slabost energie vytváří základ nefunkčnosti

Z praxe a poznání docházím k podstatě nefunkčnosti věcí, chování, zdraví a všech ostatních věcí.

Jakmile naleznete slabost v lidském těle, opraví se. Slabost je cítit jako oslabená energie. Oslabená energie se nachází v místech nefunkčnosti strojů, vztahů, finančního systému, politického systému, zdravotního systému, veškerých systémů lidstva i člověka a jeho těla samotného.

Je to slabé místo, slabý koncept, slabost jako taková, jež je základem jakékoli nefunkčnosti.

Nejslabší místo stroje je místem kde dochází k selhání celého mechanizmu. Ať už je to auto, počítač, domácí spotřebič, konstrukce elektrárny. Vždy je zde slabé místo, které dává vzniknout nefunkčnosti, nebo budoucí a následné problematice výsledku stroje. Slabým místem auta je jeho spalování a slabým výsledkem je jeho oslabení energie planety. Je to oslabení zdravosti vzduchu, zdravosti myšlení, zdravosti konání veškerého lidstva. Toto je jen jeden z příkladů nefunkčnosti na základě slabosti jež je v počátku a následně i ve výsledku.

Nalézání slabosti vyžaduje schopnost cítit oslabení

V současnosti nalézá lidstvo slabosti skrze pokus a omyl. Tento způsob je zdlouhavý a dochází při něm k mnoha problémů a katastrofám. Je třeba tento způsob opustit a naučit každého jednotlivce rozpoznat a cítit slabé místo jeho života, jeho konání, jeho zdraví, jeho vědomí. Kvalita vědomí utváří konstruktivní nebo destruktivní výsledky.

Většinová populace se v současnosti nachází v destruktivním stavu vědomí a mysli. Změna toho stavu způsobí změnu v řád a přirozenost, stejně jako řád přírody. Způsobí inteligenci, způsobí jednotnost, celistvost, konání ve stejném duchu.

Lidstvo potřebuje změnu od základů.

Základem člověka je vědomí samotné

V současnosti je vědomí každého jednotlivce zasahováno mechanizmem zvaným mysl. Tato mysl je naprogramována destruktivně. Proto je zde destruktivní chování každého jednotlivce. Zastiňuje uvědomnění, a to vede k neuvědomělému chování. Toto chování a jednání, konání, probíhá na základě slabostí, ve slabém duchu.

Základem našeho světa je energie

Člověk nyní využívá pro svůj život slabé energie. Je nastaven na přijímání a používání těchto energií. Proto i výsledky lidského chování jsou slabé a oslabující každého i celý svět. Tato nastavení jednotlivců i celku jsou a budou přednastavena na silné a zdravé zdroje energie.

Cílem je uzdravit celý svět

Skončilo destruktivní období jenž bylo nazýváno Maya neboli Mysl. Byla to nadvláda mysli nad duchem a zdravím. Toto období bylo popsáno Mayským kalendářem. Období Mayi skončilo, proto Mayský kalendář měl datum svého konce. I přesto, že pro tuto změnu galaktického období nemá lidstvo pochopení, tato změna je fyzická, daná zákony vesmíru a galaxie. Je tedy neměnná a již nastala. Je třeba se přizpůsobit. Je třeba dovolit změnu uvnitř každého člověka. Nitro každého člověka se musí proměnit, aby se přizpůsobilo novému galaktickému období. Pak bude člověk v souladu se sebou i s vesmírem.

Pro změnu je nutné zvýšit vědomí

Je třeba oprostit každého člověka od vnitřních trápení jež zahlcují jeho organismus. Je třeba to udělat v praxi.

Jednoduchou praxí je proces rozpuštění. Probíhá samovolně a dovoluje rozpustit vše, co je v člověku navíc a co ho dělá nešťastným. Tuto praxi je třeba zažít. Pak jen praktikovat až do úplného rozpuštění všeho. Následný stav je stav osvícení. Zde člověk koná velice konstruktivně.

Daniel Čépe

Daniel Čépe

Vnitřní stav je vaše Realitavydáno: 24. 08. 2019

Vše, co prožíváte, prožíváte uvnitř.
Pokud chcete Realitu prožívát jinak, je třeba změnit vaše cítíění a vnímání. Vše pak prožíváte jinak.

Vše toto lze změnit.

Je na to jednoduchý nástroj: Rozpuštění.

Daniel Čépe

© 2010 - 2024 Celostní zdraví | Daniel Čépe, (+420) 731 818 959, info@celostni-zdravi.cz
Provoz dle objednání v době Po - Pá: 10 - 18 hod.