Celostní zdraví

Funkční Princip
Podstata vede k uzdravení

Objevení

Funkční Princip byl objeven praxí v kanceláři Celostní Zdraví. V praxi na sobě samém jsem hledal podstatu pocitů a způsoby jak se jich oprostit.

Nalezl jsem podstatu chování energií těla i všech ostatních energií. Na základě toho, v praxi aplikoval přístup této podstaty. Objevil se naprosto jednoduchý způsob jak se zbavit jakýchkoli trápení. Ať už jsou trápení psychická či duševní, lze člověka skrze pochopení principu těchto potíží úplně zbavit.

Vzhledem k tomu, že i většina "fyzických" obtíží vychází z trápení, tento způsob funguje i na tělesné potíže.

Funční Princip byl praktikován již několika tisíci lidmi, různých věků (vyzkoušeno 2 - 80 let), za různých podmínek (soukromí, veřejně, přímo, zpětně).

K těmto poznáním přispěli i učení dr. Hawkinse a studium na Oneness University.

O Principu

Pochopením, jak lidské nitro funguje a ověřením si tohoto poznání v praxi na sobě, ustanovíte nové vědomí. Vědomí, na jakékm principu lidské nitro i tělo funguje.

Proto název Funčkní Princip.

Toto člověka vede k oproštění se od veškerých vnitřních záležitostí. S každým oproštěním se, se zvyšuje úroveň vědomí. Je to úroveň chápání a prožívání života a světa. Svět i prožívání se stávají více a více příjemným. Je zde více radosti, vyrovnanosti, síly, odvahy a mnoho dalších kvalit.

Objevuje se bytost, realizace své podstaty.

Dovoluje to člověku přijít až na hranici osvícení. Zde člověk chápe, že finální zásah musí přijít z druhé strany.

Tento princip není nový. Byl tu vždy již od zrodu vesmíru.

Jednoduchost a rychlost

Tento způsob je tak jednoduchý, že mnoho lidí již po prvním prožitku chápe a je schopna tento zůsob používat. Ať už je člověk naprostý "laik" ohledně vnitřních věcí člověka, nebo je zkušený profesionál, je schopen toto v praxi aplikovat na sobě i na ostatních.

Tato jednoduchost je zároveň i velice rychlá. Jednotlivá trápení mizí v řádu vteřin (v začátcích praktikovatele to může být minuta).

Propracovanost

Další nadhled umožňuje člověku se zbavit všech trápení naprosto najednou.

Umožňuje hromadnou aplikaci na mnoha lidech.

Není třeba sdělovat konkrétní příběh. I přes to veškerá trápení mizí.

Vede za hranice lidského poznání, posouvá vědomí člověka i celého lidstva.

Daniel Čépe

© 2010 - 2024 Celostní zdraví | Daniel Čépe, (+420) 731 818 959, info@celostni-zdravi.cz
Provoz dle objednání v době Po - Pá: 10 - 18 hod.