Celostní zdraví

Celostní zdraví
Širší pohled znamená více možností

Co je Celostní Zdraví

Celostní zdraví je komplexní pohled na život člověka a jeho kvalitu, které zdraví utváří. Zde nahlížíme jak na fyzické tělo, tak na myšlení, emocionální stav, pohyb těla jak vnější tak vnitřní, energetické hodnoty a další aspekty zdraví ovlivňující. Součástí jsou vztahy s okolím, se sebou samým, rytmus života, jeho cíle, vývoj, směřování osobnosti.

Zdraví a jeho celistvost

Člověk a jeho zdraví se skládá z mnoha úrovní, které mnohdy nevidíme. Známe to, co je hmatatelné, jako je naše fyzické tělo a víme, že uvnitř nás je to, co si nemůžeme osahat či spatřit – například naše buňky. Energie z jídla či slunce je také naší součástí. Nevidíme ji, ale díky ní fungujeme a žijeme. Další nehmotnou částí jsou myšlenky a emoce.

Úrovně těla (fyzikální, mentální, emocionální, energetické) a ještě mnoho dalších jsou součástí člověka. Jsme ucelená bytost fungující v souladu se všemi úrovněmi.

Tělo tak ve své celistvosti funguje jako mnohovrstevný orgán. Jestliže selhává některá jeho část, tak díky provázanosti celého systému postupně selhávají i úrovně další. Například pokud máme problém v oblasti myšlení, může se to promítnout na fyzickém těle v podobě bolesti. Není však proč se bát, že nezvládneme všechny tyto úrovně udržet ve zdraví. Naše bytost umí fungovat za nás a dokonce se i sama uzdravovat. Neustále se snaží vyléčit a regenerovat vše co nás trápí či je potřeba obnovit - zaceluje rány, čistí krev, obnovuje buňky atd. To vše ale dělá jen pokud jí v tom nebráníme našim chováním, myšlením, emocemi... Ano i emoce může působit velká poškození - všichni známe případy infarktů při velkém rozčílení, nebo bolesti břicha či hlavy při stresu. Vše však jde napravit a opět nastolit rovnováhu.

Uceleným pohledem na fungování lidského těla máme možnost vidět člověka komplexněji a jsme schopni pomoci i tam, kde konvenční metody léčení selhávají. Nalezení příčiny potíží je jedna věc a tou další je jich náprava. Pro tu v dnešní době existuje mnoho velmi účinných nástrojů na opravu či odstranění problémů. Jedny z nejúčinnějších metod jsou Yuen Method, Funkční Princip. Dnes skrze to vše vím, že vždy lze nalézt cestu k celostnímu zdraví. A s tímto vědomím, že vše jde napravit, se život stává krásnou hrou.

Pohyb který tvoří růst a život

Život samotný je pohyb, ze kterého vzejde růst. Je to neustálý růst přírody, vesmíru, dne i noci, těla, myšlenek i našeho vědomí. Nelze ho zastavit jako film na jednom obrázku a říct, takhle už to zůstane. Bez pohybu by to nebyl život.

Hýbání vs. Nehybnost

Pohyb znamená akci, činnost, děj, tvorbu. Pohyb je v prostoru, ale i mimo něj. Například pohyb myšlenek, růst vědomí. Pohyb je i součinnost vesmíru, galaxií, hvězd a planet. To je pohyb, který vědomě nevnímáme, ale ovlivňuje nás. Stejně tak většinou vědomě nevnímáme pohyb uvnitř nás. Proudí zde mnoho tekutin, molekul, informací i energií. Máme v sobě komplexní pohybový aparát. Vše je stále v pohybu a ve vzájemném kontaktu se vším. Proto vnitřní pohyb odráží ten vnější a naopak. Je to neusálá změna, která vytváří růst. Nebudeme-li se tedy hýbat zvnějšku, přestáváme se hýbat i zevnitř. Přestává proudit krev, lymfa i energie.

Bez pohybu by to byla jen nehybná fotka. Pohyb je proto životem samotným a nehybnost znamená neživot. A tak jelikož jsme součástí vyššího celku, který se pohybuje a roste, je třeba abychom i my přijímaly pohyb jako svou součást a sebe jako součást celku. V našem světě nejde vytvořit nehybnost. Nesnažme se o ni. Naopak podpořme hybnost, dynamiku a vývoj. Bude nás naplňovat a činit zdravými a šťastnými.

Celostní zdraví a jeho moudrost

  • Úrovní těla je mnoho pro to znát je, avšak zdraví jen fyzického těla je málo pro život. (člověk v komatu může být fyzicky zdravý, přeci svůj život nežije)
  • Žití ve stresu, zlosti, či strachu se dá, radosti z života v něm však není.
  • Štěstí nám dává cesta k tomu, co chceme. Ne dosažení cíle. (stát na místě cíle znamená nehýbat se – tedy nežít)
  • Proto: i pohyb života je součástí zdraví.

Daniel Čépe

Každý člověk v každém okamžiku svého života dělá to nejlepší, co umí.

© 2010 - 2024 Celostní zdraví | Daniel Čépe, (+420) 731 818 959, info@celostni-zdravi.cz
Provoz dle objednání v době Po - Pá: 10 - 18 hod.